Εξοικονομώ

28, 2018

Εξοικονομώ

Βασικές προϋποθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση μίας κατοικίας είναι το να είναι κύρια και νόμιμη, αλλά και να έχει καταταχθεί στην κατηγορία Δ ή μικρότερη στο πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) που θα συντάξει ο ενεργειακός επιθεωρητής ενώ τα παλαιότερα πιστοποιητικά θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ . Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα μπορεί να αγγίξει τα 25.000 ευρώ συμπεριελαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιλέξιμη δαπάνη είναι τόσο το κόστος του συμβούλου έργου όσο και οι δύο ενρεργειακές επιθεωρήσεις.

 

Οι αιτήσεις και η τεκμηρίωση της ενεργειακής αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικής online πλατφόρμας του υπουργείο ενώ μέσα του ηλεκτρονικού αυτού portal θα γίνεται και η περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα και την εξέλιξη της αίτησης τους.

 

Ο ενδιαφερόμενος, που είναι άρτια προετοιμασμένος έχει καλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

 

Αναγκαίο βήμα για κάθε υποψήφιο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση ΠΕΑ και η επιλογή των παρεμβάσεων που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ.

Το τεχνικό μας γραφείο ABConstruction αναλαμβάνει :

 • Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικό υφιστάμενης κατάστασης
 • Νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών
 • Προετοιμασία φακέλου για υποβολή
 • Συνεργασία με τράπεζες
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω σύμβασης έργου
 • Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού αναβαθμισμένης κατάστασης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επιδότησης

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@abconstruction.gr ή στα τηλ.2109607710Βασικές προϋποθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση μίας κατοικίας είναι το να είναι κύρια και νόμιμη, αλλά και να έχει καταταχθεί στην κατηγορία Δ ή μικρότερη στο πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) που θα συντάξει ο ενεργειακός επιθεωρητής ενώ τα παλαιότερα πιστοποιητικά θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ . Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα μπορεί να αγγίξει τα 25.000 ευρώ συμπεριελαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιλέξιμη δαπάνη είναι τόσο το κόστος του συμβούλου έργου όσο και οι δύο ενρεργειακές επιθεωρήσεις.

 

Οι αιτήσεις και η τεκμηρίωση της ενεργειακής αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικής online πλατφόρμας του υπουργείο ενώ μέσα του ηλεκτρονικού αυτού portal θα γίνεται και η περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα και την εξέλιξη της αίτησης τους.

 

Ο ενδιαφερόμενος, που είναι άρτια προετοιμασμένος έχει καλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

 

Αναγκαίο βήμα για κάθε υποψήφιο, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση ΠΕΑ και η επιλογή των παρεμβάσεων που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ.

Το τεχνικό μας γραφείο ABConstruction αναλαμβάνει :

 • Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικό υφιστάμενης κατάστασης
 • Νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών
 • Προετοιμασία φακέλου για υποβολή
 • Συνεργασία με τράπεζες
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω σύμβασης έργου
 • Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού αναβαθμισμένης κατάστασης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επιδότησης

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@abconstruction.gr ή στα τηλ.2109607710

By admin Uncategorized Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Powered By Nuntiusweb.gr
Right Menu Icon210 300 7281 - info@remaxabc.gr